Det sorte spilhus - en nøjagtig kopi af "det gamle spil hus"

Det sorte hus blev opført 2008 som en kopi af et gammelt spilhus. Det gamle spilhus måtte lade livet 2007, dels fordi det på det nærmeste var ved at falde sammen, dels fordi det skulle gøre plads for parkeringsareal og vej.

Det gamle spilhus og den gamle bedding var i spil fra 1921 og til den "nye bedding" - den stadig aktive - blev taget i brug 1958. Det var Hundested havns ide at det gamle spil skulle have været installeret i kopien af det gamle spilhus, men da bestyrelse så, at Klap en Fisk kunne lave udstillinger i "Det røde hus" blev det besluttet at anbringe spillet udendørs.

Det gamle spil blev derfor sandblæst og malet med grå epoxy lak, der vil være i stand til at klare det til tider barske vejr på Hundested havn. Spillet kan besigtiges ud for den markerede ophaler rampe for enden af Glassmedjen.

Indvielsen af det sorte hus 2008.

Udstillingen var en række billeder der skildrede den gamle bedding. Denne udstilling er siden blevet suppleret med andre temaer, hvoraf kan nævnes Hundested-Grenå færgefarten, forskellige fiskerirelaterede emner og lokalt bådebyggeri i relation til sejlsport.

Det gamle spilhus 2007.

Det gamle spil opstillet i det fri. 

I baggrunden ses "det sorte hus" . Den restaurerede 2 cylindrede Hundested motor er under opstilling i motorhuset som ligeledes ses i baggrunden.

Det gamle  spil hus ca. 1930.

I forgrunden ses bundgarnsfisker Orla Ottesen med sønnen Poul.