Fiskeriet og Havnens Hus arbejder på snarest at få bygget et aktivitets- og udstillingshus på Hundested Havn. Huset skal opføres af brugte 40 fods containere beklædt med en levende og organisk facade udført i lodretstående trælameller i ubehandlet lærketræ, der bølger i bløde kurver - en facade, som har klare referencer til en bølgende havoverflade. Nedenstående skitser er tegnet og leveret af vores samarbejdspartner: Kvorning design & kommunikation, København.

Facaden set mod øst.

Indgangsparti med hundestedmotor.

I sommerhalvåret startes motoren hver søndag af engagerede medlemmer, der har haft en lang karriere på motorfabrikken 

Gårdparti med trappe til udnyttet tagetage og med grill- og rygefacililteter i gården.

Fra taget er der en flot udsigt over havnen og mod syd over fjorden  

Indvendig, hvor der i hele bygningen etableres forskellige aktivitetsfaciliteter.

Aktivitetsfaciliteter, der i mange tilfælde fleksibelt kan ændres efter behov

Formål og planer for Bølgen

Visionerne og planerne for Bølgen er mange og fleksible. Bygningen skal kunne rumme aktiviteter som f.eks. temaudstillinger, foredrag, filmforevisninger, konferencer og ikke mindst faciliteter for børn og unge,der i skoleregi og om sommeren, skal kunne eksperimentere og lave undersøgelser i relation til de øvrige muligheder som Havnen tilbyder. F.eks. "Klap en fisk"- platformen.Derfor indrettes der med køkkenfaciliteter, arbejdsborde, toilet m.m. For at bygningen kan fungere fleksibelt og så miljørigtigt som muligt, kan de fysiske og handicapvenlige rammer for aktiviteterne ændres efter behov via multifunktionelle lokaler med lette flytbare vægge, så ruminddelingen kan ændres. Dette muliggøres af et avanceret skinne-,lys- og lydsystem i loftet. Bygningen bliver så vidt mulig selvforsynende med varme og elektricitet. Opsatte solceller og jordvarmeanlæg leverer den nødvendige energi.

På tagetagen indrettes der en udsigtsplatform, hvorfra der er udsigt til den øvrige del af havnen og sydpå mod Isefjorden og Lynæs.Et opholdssted for for store og små. I den indre gård bliver de små værkstedsskure integreret og delvis omsluttet af "Bølgens" struktur. Så kan livet og aktiviteterne i og omkring skurene fortsætte som i dag. Desuden vil den indre gård blive et oplagt sted for aktiviteter, der omhandler forarbejdning og tilberedning af fisk, skaldyr, m.fl.. De nuværende bænke og borde, samt ryge- og grillmulighederne genetableres på stedet. 

Bølgen bliver altså en smuk bygning med et almennyttigt formål, der i samarbejde med Havnen og byens øvrige foreninger og institutioner, vil tilføre området yderligere vækst.