Vi er til stede mange steder på midtermolen

Hundested havns midtermole har udviklet sig til en "kulturmole". Et forbilledligt samarbejde med Hundested havn I/S har gjort det muligt for Fiskeriets og Havnens Hus at manifestere sig med en række delmål i den proces, der skal slutte med opførelsen af det maritime oplevelsescenter. Hvert år i foreningens korte levetid har nye delmål set dagens lys.

Hundested motoren

Den udstillede 2 cylindrede Hundested motor er velvilligt stillet til rådighed af direktøren for Hundested Propeller. Motoren er renoveret af to tidligere medarbejdere på Hundested motorfabrik. Den er køreklar og startes jævnligt i sæsonen. Motoren er installeret i et mindre hus med panoramavinduer, således at den kan beses fra flere sider. Huset er opført af foreningens aktive arbejdsgruppe.

Motoren kan beses hele året og efter mørkets frembrud er den belyst.

Motoren startes op hver halve time søndage i juni, juli, og august kl. 13-15

Besigtigelse og opstart kan arrangeres for foreninger, skoleklasser og grupper.

Det sorte spil hus

"Det sorte spilhus" er en kopi af det gamle spilhus, som måtte lade livet sammen med den gamle bedding da Glassmedjen blev opført. Hundested havn I/S havde planlagt at installere det store gamle spil i huset, men fortrød og overlod huset til  Fiskeriets og Havnens Hus  til udstillingsformål. Det store gamle spil er sandblæst og  behandlet med epoxylak og anbragt i det fri ved siden af spilhuset.

 

Pyramidepavillonen

Pyramidepavillonen, fyrbåken eller kirken - kært barn har mange navne - er en overdækket bygning, der kan bruges til mange sociale formål. I sensommeren 2018 og igen i vinteren 2022 blev Pavillonen renoveret og udvidet med mobile vinger på den nederste del af de 2 af siderne, samt med nye handicapvenlige borde/bænke. Vingerne er beklædt med glas og metallameller. Lamellerne sidder som en slags udvendige persienner, der stadig tillader dagslyset at oplyse rummet, når de 2 vinger er slået ned, og dermed skærmer rummet i dårligt vejr. I godt vejr kan vingerne naturligvis slås op, så pavillonen udvides betragteligt. Pavillonen er desuden blevet udstyret med elektrisk lys indvendigt. Overdækningen, og specielt de nye vinger, udvider vore muligheder for bl.a.undervisning i dårligt vejr. Der er installeret et stålbord med vand, vask og afløb, således at pavillonen nemt kan integreres med aktiviteterne på Platformen. Desuden danner den i årets løb ramme om mange forskellige arrangementer som danseoptrædener, koncerter, gudstjenester, m.m..

 

Opførelsen og renoveringen er sponseret og sket i et samarbejde med:

Hundested havn I/S. Friluftsrådet, Lokale- og Anlægsfonden, Nordea-Fonden, Sparekassen Sjælland Fonden, EU Udviklingsmidler, Bevica Fonden, Vanførefonden, Den Danske Bank, Halsnæs Kommune, O.V Jørgensen A/S Fiskeeksport, Baltic Shipping Company, Lions Club Hundested, Vinderød Farvehandel og Emil Hjorts legat.