Fiskeriets og Havnens Hus' projekter er blevet realiseret med støtte af:

 

Den Europæiske fiskerifond og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Friluftsrådet

Lokale- & Anlægsfonden

Bevica fonden

Vanføre fonden

Den Danske Bank

Fiskeeksportør O.V. Jørgensen A/S v/Ole Jørgensen

Hundested Propeller A/S

Emil Hjorts Legat

NordeaFonden

Hundested Fiskeriforening

Sparekassen Sjælland Fonden

 Halsnæs Kommune

Kulturelt samråd, Halsnæs Kommune

Feriepartner Liseleje

Tuborgfondet

Lokale erhvervsdrivende

Hundested Havn I/S

J.F. Stål APS, Hundested