Foreningens medlemmer

Foreningens medlemsliste 2020, hvor hver enkelt kan finde sit navn og medlemsnummer (ld), f.eks.i forbindelse med den årlige kontingentbetaling. Kontingentet kan betales, enten på generalforsamlingen eller med en overførsel til:

Foreningens kontonr. 0552 101113 (husk at påføre medl. nr. på overførslen

 

     ld / medlemsnavn

651 Finn Nyhuus Kristoffersen
653 Henning Bjerregaard
654 Birgit Bjerregaard  
657 Osvald Hagen Olsen  
658 Inge Olsen  
660 Steen Heyden  
661 Uli Heyden  
662 Ivar R Riis    
663 Jytte Riis    
664 Poul Erik Jensen  
665 Bent Jeppesen  
666 Doris Jeppesen  
667 Jim Karlstrøm Jensen
668 Mette Kofoed  
669 Søren Kofoed  
670 Bent Botteleth  
671 Lis Korning  
672 Lone Menke  
673 Preben Pedersen  
680 Tove Villum Jensen  
686 Lise Borg    
690 Erik Hald Nielsen  
691 Elise Hald Nielsen  
692 Søren Thomsen  
693 Jørn Møller  
694 Kirsten Marie Møller
697 Kirsten Bjerritsgård  
698 Winnie Rønhof  
699 Helge Brink  
700 Marianne Brink  
703 Stephan Lars Pedersen
704 Gertrud Winther  
707 Rolf Christensen  
708 Anette Christensen  
715 Bent Sørensen  
716 Elise Sørensen  
717 Kay Ole Nielsen  
718 Susanne Nielsen  
719 Pierre Richardy  
720 Linnea Koefoed  
721 Lasse Koefoed  
722 Lone Koefoed  
730 Svend Ulrich Jensen  
731 Karen Jensen  
732 Wagn Johansen  
733 Kirsten Johansen  
734 Rikke Ruff  
735 Erik Melbye  
736 Nina Melbye  
737 Claus Løschenkohl  
744 Karin Dahldorph  
745 Poul Erik Knudsen  
746 Hans-Henrik Rasmussen
747 Susanne Jelager  
748 Anita Øhlenschlæger
749 Kjeld Melchior Larsen
751 Ellen Kai-Sørensen  
759 Palle Østlund Brogård
760 Niels Hansen  
761 Ulla Rasmussen  
762 Heidi Eltorm  
764 Andreas Overballe  
778 Villy Hansen  
780 Søren Jessen  
783 Per Jørgensen  
788 Kaj Knudsen  
789 Ida Knudsen  
801 Agnethe Bolt Jørgensen
806 Lene Sørensen  
808 Vita Pedersen  
810 Kai Christensen  
811 Grethe Christensen  
815 Simon Jørgensen  
816 Dietlinde  Lamparter
825 Niels Kildegaard  
826 Susanne Engstrøm  
827 Henrik Schiøler  
828 Elsa Schiøler  
833 Aino Reffs  
839 Hans Hansen  
840 Anne Reetz  
841 Martin Dan Jensen  
846 John Majgaard  
847 Hans Sørensen  
850 Finn Andersen  
854 Lars Rasmussen  
855 Nanette Larsen  
856 Jørgen Steffensen  
857 Elsebet Granzow  
858 Henry Pedersen  
859 Hanne Bengtson  
861 Annette Kallehave Ziska
863 Birgit Wittenborg Jacobsen
864 Sven Eriksen  
865 Bent Andreasen  
867 Birthe Holte Petersen
868 Erik Andersen  
871 Inge Pedersen  
874 Kalle Jacobsen  
875 Erik M. Sørensen  
876 Børge Rasmussen  
878 Ida Schmidt  
879 Nis Rasmussen  
880 Aase Lønberg  Lund  
881 Ole Andreassen  
882 Lis Andreassen  
884 Lars Rasmussen  
885 Hanne Juul-Dam  
886 John Kunze  
887 Johnny Madsen  
888 Mette Philipsen  
889 Erik Jacobsen  
890 Kirsten Jacobsen  
891 Lasse Larsen  
892 Mette Hansen  
893 Karen Margrethe Hertz
895 Villy Jørgensen  
896 Bente Andersen  
897 Bente Steenstrup  
898 Marika Norling  
899 Signe Lauridsen  
900 Jane Størling  
903 Bodil Frederiksen  
904 Gitte Hemmingsen  
905 Leif Normann Jeppesen
906 Bengt Sørensen  
908 Karen Bichel  
909 Inge Hansson  
912 jeanette arp  
913 Otto Jacobsen  
914 Charlotte Jacobsen  
916 Jan Ewald Petersen  
917 Uffe Kløvborg Mikkelsen
918 Jorun Magnussen  
921 Kurt Larsen  
925 Hanne Mortensen  
926 Martine Fenger  
927 Susanne Alling  
928 Flemming Peter Henriksen
929 Karen Christensen  
930 Sune Wessel  
931 iben Hillig  
932 Birthe Johannesen  
933 Morten Fenger  
934 Aase Lind    
935 Inge Peters  
936 Ernst Peters  
937 Rosa Marie Sørensen
939 Irene Hoffstetter  
940 Erik Bach Jensen  
941 Malin Westerlund  
942 Nicolai Kjølsen  
943 Frank Radich Nielsen
944 Peter Kofod  
945 Orla Thrue Rasmussen
946 Lars Bo Makwarth  
947 Tove Rasmussen  
948 Lis og Gert Gerlach  
949 Sanna Nielsen  
950 Henrik Vedel Bjerre  
951 Charlotte Vedel Bjerre
952 Benny Mortensen  
953 Jane Bast Iversen  
954 Kim Mennecke Nielsen
955 Birthe Christensen  
956 Poul Warrer  
958 Jutta Mondorf  
959 Kirsten Bilfeldt  
960 Ellen Albæk  
961 Irina Harrit  
963 Lisbeth Braat  
964 Cecilie Jakobsen  
965 Anne Hansen  
966 Tom Winther Hansen
967 Trine Hartwig Hemmingsen
968 Arne Asmussen  
969 Anette Asmussen  
972 Nicolai Storm  
973 Mette Skou  
974 Christer Wernstedt  
975 Niels Roos  
976 Hans Ortwed Berger
977 Kurt Thomas Hansen
978 Mogens Schulin-Zeuthen
979 Poul Melbye  
980 Per Makwarth  
982 Johan Thorup  
983 Annette Heldager  
984 Bertil Nyenstad  
988 Lilian Hechmann  
989 Inge Hansen  
990 Klaus Hansen  
991 Leif Johannesen  
992 Kirsten Lange  
993 Anders Thomsen  
995 Østerbro Lilleskole  
996 Jan Olsen    
997 Henrik Albæk  
998 Anne Mailand Hansen
999 Anna-Marie Jørgensen
1000 Frej Jørgensen  
1001 Irene Ucini Jørgensen